Publications

Peer-reviewed articles

de Blok, E. A., & van der Meer, T. W. G. (2018). The puzzling effect of residential neighbourhoods on the vote for the radical right an individual-level panel study on the mechanisms behind neighbourhood effects on voting for the Dutch Freedom Party, 2010–2013. Electoral Studies 53, 122-132.

de Blok, E. A., & van der Brug, W. (2017). Percepties van verantwoordelijkheid in de multilevel democratieBestuurswetenschappen71(3), 67-83.

Book Chapters

Dekker, P., de Blok, E. A., & de Hart, J. (2016). Burgerperspectieven 2016 | 3. (SCP Burgerperspectieven). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

de Blok, E. A., & van der Brug, W. (2016). Beleidsevaluaties en politiek vertrouwen: wie houden burgers verantwoordelijk? In Democratie dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016 (pp. 70-77). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Other Publications

van der Meer, T.W.G. & de Blok, E A. (2018) Gemeenteraadsverkiezingen: tweederangsverkiezingen? Christen Democratische Verkenningen 1. 

de Blok, E.A. & Van der Meer, T.W.G. (2018, 20 Feb). Lokale democratie lijdt aan bloedarmoede: politieke strijdlust ontbreekt. Volkskrant.

de Blok, E. A. (2015). Onderzoeksrapport: De democratische legitimiteit van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals ervaren door gemeenteraadsleden. Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur.