Publications

Peer-reviewed articles

de Blok, L. & van der Brug, W. (2022) A research note on accountability and insitutional clarity: how two dimensions of clarity of responsibility moderate accountability mechanismsActa Politica (online).

de Blok, L. & Kumlin, S. (2021) Losers’ consent in changing welfare states: Panel analyses of output dissatisfaction, experienced procedural fairness, and political distrust. Political Studies (online).

de Blok, L., van der Brug, W., and van der Meer, T.W.G. (2020) Responsive Government, Responsive Citizens? The impact of responsibility perceptions on the link between performance evaluations and political trust. Journal of Elections, Public Opinion and Parties (online).

de Blok, L., & van der Meer, T. W. G. (2018). The puzzling effect of residential neighbourhoods on the vote for the radical right an individual-level panel study on the mechanisms behind neighbourhood effects on voting for the Dutch Freedom Party, 2010–2013. Electoral Studies 53, 122-132.

de Blok, L., & van der Brug, W. (2017). Percepties van verantwoordelijkheid in de multilevel democratieBestuurswetenschappen71(3), 67-83.

Book chapters

de Blok, L., Haugsgjerd, A., and Kumlin, S. (2020) Increasingly Connected: Public Service Dissatisfaction and Political Distrust in Europe, 2008-2016. In Meuleman, B., van Oorschot, W. and Laenen. T. (eds.), Welfare State Legitimacy in Times of Crisis and Austerity. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

de Blok, L., & van der Brug, W. (2018). Verantwoordelijkheid en publieke verantwoording. In Democratie dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2018 (pp. 50-58). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dekker, P., de Blok, L., & de Hart, J. (2016). Burgerperspectieven 2016 | 3. (SCP Burgerperspectieven). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

de Blok, L., & van der Brug, W. (2016). Beleidsevaluaties en politiek vertrouwen: wie houden burgers verantwoordelijk? In Democratie dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016 (pp. 70-77). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Other publications

de Blok, L. (2020) Democratic accountability at risk (dissertation). Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

de Blok, L. (2020) Ten tijden van crises kijken burgers naar de politiek voor oplossingen. Sociale vraagstukken.

de Blok, L. (2020). Perspectief op politieke prestaties. Idee 209.

van der Meer, T.W.G. & de Blok, L. (2018) Gemeenteraadsverkiezingen: tweederangsverkiezingen? Christen Democratische Verkenningen 1. 

de Blok, L. & van der Meer, T.W.G. (2018, 20 Feb). Lokale democratie lijdt aan bloedarmoede: politieke strijdlust ontbreekt. Volkskrant.

de Blok, L. (2015). Onderzoeksrapport: De democratische legitimiteit van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals ervaren door gemeenteraadsleden. Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur.